Stolthetsparaden Oslo 2024: En dag for å være stolt, sterk og synlig

Hva er Stolthetsparaden?

Stolthetsparaden er et årlig arrangement som feirer likestilling og mangfoldet i samfunnet. Det er en dag hvor mennesker kommer sammen for å vise sin stolthet og styrke, og for å være synlige i kampen for like rettigheter for alle.

Arrangement Stolthetsparaden

I år vil Stolthetsparaden finne sted på Carl Johans Gate i Oslo lørdag 8. juni 2024. Dette er en mulighet for alle å delta og vise sin støtte til likestilling og inkludering for mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi møtes på Universitetsplassen Kl: 12.00. Bli med du også!

Stolt, sterk og synlig

Stolthetsparaden handler om å å vise styrke i kampen for like rettigheter, og å være synlig i samfunnet. Dette er en dag for å feire mangfoldet og samholdet blant oss alle. En dag hvor vi har fokus på likestilling og retten til full samfunnsdeltakelse.

Er du klar for Stolthetsparaden Oslo 2024? Bli med oss og vis din støtte til likestilling og inkludering!