Det er fritt brukervalg i flere kommuner innen BPA ordningen. Det beste er at det ikke koster noe i tillegg. Brukervalg innenfor ordningen BPA innebærer at du som har vedtak står fritt til å velge oss som din leverandør. Videre under ser du hvilke kommuner vi leverer BPA tjenester til.
HAV2CARE - Et HAV av muligheter
Enten du er arbeidsleder selv, arbeidsleder for andre, under 18 år eller har flere tjenester kan vi bistå. Våre arbeidsledere forteller oss at de foretrekker HAV2Care fordi vi leverer god service og har en egen vikarpool.
Ønsker du å bytte leverandør? 
For å velge eller bytte til HAV2CARE som din leverandør, kontakt din saksbehandler eller fyll og send inn skjema til din bydel/kommune.
Din veileder

Du bestemmer

Hvem som skal bistå deg som assistent og hvilke kvalifikasjoner som behøves, bestemmer du.
Vi sørger for at dine assistenter har rett kompetanse.

Hvilke oppgaver
Du bestemmer selv hva som skal utføres av arbeidsoppgaver og hvordan disse skal utføres.

Når de skal utføres
Du bestemmer selv når og
hvor du trenger assistanse.

Vi er her for deg
Her kan du komme i kontakt med oss
to damer sitter foran en PC. De smiler

Et aktivt og mest
mulig uavhengig liv med BPA

HAV2CARE BPA vil gi deg som har utfordringer i hverdagen mulighet til et mer selvstendig liv, med økt mulighet til å delta i samfunnsliv, jobb eller studier og interesser.

Vi vil tilby deg tilrettelagte tjenester etter dine behov og ønsker, og innenfor rammen av vedtak om BPA. Innenfor vedtaket er det du som skal bestemme tidspunkt og oppgaver du trenger bistand til og hvilke oppgaver som skal utføres. HAV2Care har bred erfaring fra å levere hjemmebasert omsorg og rekruttering av riktig personell. Vi vil gjøre vårt ytterste for å søke assistenter med den nødvendige kompetanse og ikke minst den personlige egnethet som behøves for deg.

HAV2CARE er tidligere HAV AS  og vi har levert BPA siden 2004 .

HAV2Care lever BPA i følgende kommuner:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi utvider stadig vårt BPA tilbud til flere kommuner. Dersom ikke din kommune kommer frem i søkeresultatet, ta kontakt med oss på 45 22 22 88.

Vi utvider stadig vårt BPA tilbud til flere kommuner. Dersom ikke din kommune kommer frem i søkeresultatet, ta kontakt med oss på 45 22 22 88.

Dette kan du som arbeidsleder forvente av oss

 • En dynamisk organisasjon med kort responstid
 • Bistand til ansettelser av nye assistenter – etter innspill fra deg
 • God opplæring i rolle som arbeidsleder for dine behov
 • Engasjert og løsningsorientert støttespiller for deg som arbeidsleder
 • Vikarpool for å dekke vakter ved sykdom/fravær
 • Din egen kontaktperson for oppfølging av tjenestene

Dette kan du som assistent forvente av oss

 • Engasjert og løsningsorientert ledelse
 • En arbeidsgiver som vet å skape et godt arbeidsmiljø for deg som assistent
 • Tilrettelagte mobile verktøy for deg som arbeider ute
 • Tett oppfølging av leder for veiledning av din jobb
 • Ryddig ansettelsesforhold med tariffavtale og pensjonsordninger
 • Personalmøter og medarbeidersamtaler
 • Kurs og kompetanseutvikling ved behov
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Hvordan får du BPA?

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a har man rett til å få nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, gir etter gitte kriterier,  også en rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Din kommune
Dersom du har behov for tjenester, og ønsker å få tjenestene organisert som BPA, kan du søke din kommune / bydel om dette. Søknadsprosessen skal du finne informasjon om på kommunens hjemmeside på internett eller ved å henvende deg til kommunen direkte.

Vi hjelper deg
Dersom du ønsker mer informasjon og veiledning kan du kontakte oss

Dette tilbyr vi til deg som ønsker BPA:

Faste personlige assistenter
som arbeidsleder står fritt til å velge selv, delta på intervju, det er også mulig å ta med tidligere assistenter videre i HAV2CARE
Bistand med informasjon rundt søknadsprosessen for BPA-tjenester generelt
Arbeidsleder- og assistenthåndbok
Gode assistent- og arbeidslederhåndbøkertilgjengelig for alle. Disse revideres jevnlig og ligger tilgjengelig på nettfor alle i HAV2CARE.
Kurs og veiledning for arbeidsleder
Vi kan tilby gode kurs og kompetent veiledning for deg som arbeidsleder. Hos oss får du tilgang på web kurs – slik at du kan ta de kursene du behøver, hjemme i dine omgivelser og på en måte som passer deg.

Ta kontakt med oss i HAV2CARE for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg som arbeidsleder
Kurs og veiledning av assistenter
Vi har sørget for å ha gode verktøy, slik at du som arbeidsleder enkelt kan være trygg på at dine assistenter får de kurs og den opplæring de måtte ha behov for. Dette er gjort enkelt og tilgjengelig, slik at kompetansen skal være sikret for dine assistenter.

Web-baserte kurs sørger for at du kan planlegge og gjennomføre kursing for de assistenter som måtte trenge et kompetanse løft –kostnadsfritt.
Oppsparing av timebank
– Timer kan benyttes innen et kalender år.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål så vil vi hjelpe deg.
Gode lønnsbetingelser for assistenter
HAV2CARE følger den landsomfattende tariff avtalen«Landsoverenskomst for BPA».
Benytt linken

– For å se avtalen i sin helhet

https://www.virke.no/globalassets/6.tariff-og-lonn/tariffavtaler/2020/landsoverenskomst-for-bpa-2020-2022.pdf
Hjelp til utførelse av arbeidsleder
Hjelp til utførelse av arbeidsleder oppgaver der tjenestemottaker, pårørende eller hjelpe verge ikke utfører dette selv.

Se innhold: Arbeidsleder for andre
Oppfølging av sykefravær hos assistenter
Sykefravær varsles fra den ansatte til deg som arbeidsleder. I tillegg er den ansatte pålagt å varsle HAV2CARE som arbeidsgiver.

Dette sikrer at sykefraværet blir fulgt opp og at du får den bistanden du trenger.
HAV kan bistå med turnus, vaktplan, ferievikarer og intervjuer ved ansettelser
Du vil få utnevnt en kontaktperson i HAV2CARE. Kontaktpersonen din vil kunne bistå ved alle prosesser av BPA tjenesten.

Målet vårt er å gi deg den kunnskap og kompetanse du behøver– slik at du kan ta kontroll over egen hverdag og lede din egen assistanse.
Vakttelefon hele døgnet, 365 dager i året.
Du når oss hele døgnet via vår vakt telefon
+47 45 22 22 88
Sjekk om du har rett til BPA-tjeneste

Vi hjelper deg med informasjon og veiledning

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ved å benytte skjema godtar du våre burkervilkår