En variert og givende arbeidshverdag!

Vi er opptatt av at alle ansatte skal oppleve høy grad av trivsel på arbeidsplassen. Dette sørger vi for gjennom god planlegging, oppfølging og opplæring.

Dette kan du forvente som assistent i BPA tjenesten

Variert arbeidsforhold
Alt fra oppgaver, sted og tid kan være varierende. Assistenter burde ha en evne til å være tilpasningsdyktige og løsningsorienterte
En meningsfylt arbeidsdag
Som assistent vil du bidra med å gjøre hverdagen mye bedre for sin arbeidsleder. Den jobben som blir utført vil utgjøre en enorm forskjell for den som mottar tjenesten.

Search