Hva vil Brukerstyrt (BPA) si for deg?

Er du arbeidsleder for egen ordning?

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at du selv har rollen som arbeidsleder og selv kan styre organisering og innhold ut fra egne behov.  

Innen de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du selv velge egne assistenter, selv styre hva assistentene skal gjøre og selv bestemme til hvilke tider assistanse skal utføres av assistentene dine.

Hender som møtes i et samlingspunkt. Ung dame smiler fornøyd i bakgrunnen2 mennesker som smiler, de leker med en hund
Full kontroll over eget liv

Arbeidslederrollen gir deg full kontroll over egen livssituasjon. Selv om det vanligste er at tjenestemottaker selv ivaretar arbeidslederrollen, er dette ikke et krav. Også personer som er avhengige av bistand for å ivareta arbeidslederrollen kan få brukerstyrt personlig assistanse.

Kompetanse

Det er vår jobb å gi deg den kompetansen du trenger for å kunne styre din egen BPA ordning på best mulig rolle. Dette gjør vi gjennomgode kurs, seminarer, personlig oppfølging og andre utviklingsmuligheter. Dette for at du skal kunne lede dine assistenter på best mulig måte og at din BPA ordning skal fungere best mulig for deg.

Gode verktøy

Vi bestreber å hele tiden ha de nyeste og beste verktøyene tilgjengelig for at du skal kunne utføre din arbeidsledelse. Dette gjør vi gjennom å ha gode verktøy som TAMIGO, Web kurs osv.

Hjelp og veiledning

HAV2Care er der for deg dersom du skulle ha behov for hjelp. Du vil få en kontaktperson i HAV2Care som er tilgjengelig for deg og vil støtte deg som arbeidsleder. I tillegg vil HAV2Care sin administrasjon bistå dersom du ønsker rask bistand.

Sjekk om du har rett til BPA-tjeneste

Vi hjelper deg med informasjon og veiledning

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ved å benytte skjema godtar du våre burkervilkår