Kontakt oss for

BPA for barn og unge

Brukerstyrt personlig assistanse kan også gis til barn og unge som ikke kan ivareta brukerstyringen selv, der dette fremstår som en god og forsvarlig løsning.  

Det kan oppstå spesielle behov og hensyn i forbindelse med assistanse til barn og unge. Vi har gjennom årevis med erfaring tilegnet oss den kompetansen som behøves av en leverandør. Det er viktig å forså at det er flere forhold enn å dekke de primære behov til den som skal motta tjenesten.

Ei ung jente holder en tegning av en regnbue mot vinduet

• Familie dynamikk, hverdagens utfordringer, sosialt deltakelse og flere andre forhold, skal også tas med når man skal planlegge og utføre assistanse.

• Personer med utviklingshemming og barn med nedsatt funksjonsevne kan få brukerstyrt personlig assistanse.

 • Dette innebærer blant annet at barn og unge kan organisere sitt tjenestetilbud helt eller delvis gjennom BPA.  Brukerstyringen ivaretas da av andre personer på vegne av eller i samarbeid med den som skal motta tjenesten.

  • Ta kontakt med oss for å få vite mer om våre løsninger og hvordan vi kan skreddersy et BPA tilbud for barn og unge.


Barns rettigheter til å leve selvstendig skal ivaretas - HAV2Care er spesialisert innen BPA for barn og har lang erfaring med å tilpasse tjenesten til barnets behov og ønsker.

Sammen med pårørende og øvrige legger vi til rette for at funksjonshemmende barn skal leve et normalt liv. Barn ønsker å delta mer og bestemme mer selv og det skal også barn med funksjonshemninger ha mulighet til gjennom assistanse i HAV2Care.

https://forskning.no/partner-norges-idrettshogskole-trening/barn-vil-delta-mer-og-bestemme-selv/670217

Barn med funksjonshemninger skal føle seg inkludert og skal ha mulighet til å leve i samfunnet med samme frihet og rettigheter  som andre barn og venner .

Med BPA i HAV2Care vil vi legge til rette for akkurat dette.

Med vår lange erfaring innenfor BPA for barn og stasjonær tjenester er vi trygge på at vi kan bistå tilbudet og det individuelle behovet slik at barn med funksjonshemninger skal leve fritt med sine rettigheter ivaretatt.

Forsking viser også at det er viktig å legge til rette for aktivitet i hjemmet både med familie, foreldre og søsken .

https://www.nkbuf.no/tilrettelegger-for-mer-aktivitet-hjemme.6172369-384378.html

HAV2Care leverer også helsetjenester med høy fagkompetanse så skulle behovet oppstå kan vi stille med helsepersonell på kort tid . Dette gir en enorm trygghet for foreldre og pårørende til Funksjonshemmede barn.

I BPA ordninger for barn er som oftest en av foreldrene arbeidsleder frem til barnet fyller 16 år . Sammen med familien og barnet bistår vi arbeidslederen i ordningen slik at opplæringen blir Individtilpasset.Trygghet, åpenhet og likeverd er kjerneverdier for å lykkes i BPA ordningen.

Med BPA i HAV2Care legger vi tilrette for at barnet skal delta i dagliglivet på lik linje som andre barn.

Familien og pårørende til barn med BP

I HAV2Care vil vi bidra til at familie og pårørende skal ha et  tilnærmet normalt familieliv. Vi bistår familie og pårørende med veiledning, råd og samtaler hvis man har behov for dette . Det er viktig med er felles godt samarbeid for å lykkes med en god BPA ordning for barn og HAV2Care legger til rette for god dialog og samhandling slik at brukermedvirkning ivaretas . Vi må ikke glemme at

Funksjonshemmede barn har behov  for å løsrive seg fra foreldrene på lik linje som andre barn har, spesielt jo eldre de blir. Det er også viktig at foresatte og søsken skaper rom for egne interesser. Det at du som foresatte eller pårørende kan gå å se en film eller gå på teater, eller gå ut å spise med venner og partneren din gir livskvalitet. Dette vil HAV2Care gjennom BPA legge til rett for gjennom assistanse. Du som foresatt skal oppleve trygghet.

Barn er barn men foreldre må også leve et selvstendig familie liv. Barnet får frihet til å leve selvstendig men det gjør også du som pårørende med en BPA tjeneste .

Barn skal få være barn uavhengig funksjonsevne.

Sjekk om du har rett til BPA-tjeneste

Vi hjelper deg med informasjon og veiledning

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ved å benytte skjema godtar du våre burkervilkår