Assisterende arbeidsleder – muligheter, bistand og opplæring

Arbeidsleder for andre

Brukerstyrt personlig assistanse kan også gis til personer som ikke kan ivareta brukerstyringen selv, der dette fremstår som en god og forsvarlig løsning.  

Ung dame ser på en laptop og smilerHender som møtes i et samlingspunkt. Ung dame smiler fornøyd i bakgrunnen

Dette innebærer blant annet at personer med utviklingshemming og barn med nedsatt funksjonsevne kan få brukerstyrt personlig assistanse.

• Brukerstyringen ivaretas da av andre personer på vegne av eller i samarbeid med brukeren.

 • Assisterende arbeidsleder gis tilsvarende ansvar og oppgaver som arbeidsleder, men må også sørge for at tjenestemottakeren gis mulighet til å medvirke i brukerstyringen så langt dette er mulig. Hvis tjenestemottakeren kan og vil ta del i ansvaret for arbeidsledelsen bør oppgavefordelingen avtales skriftlig. For å ivareta rollen som assisterende arbeidsleder er det avgjørende at vedkommende kjenner tjenestemottakeren tilstrekkelig til at brukerstyringen kan ivaretas på en god måte.  

• Når tjenestemottakeren er over 18 år kan for eksempel foreldre, søsken, ektefelle, samboer, partner, barn, venn, besteforeldre, nabo eller andre som kjenner vedkommende godt, være assisterende arbeidsleder.

• For barn under 18 år er vil det ofte være foreldre eller verge som er assisterende arbeidsleder.

 • Assisterende arbeidsleder vil ikke alltid være til stede der assistansen utføres. Ta kontakt med oss for å få vite mer om våre skreddersydde løsninger for akkurat deg. Vi er tilgjengelig på vakttelefon 24/7 hele året og kan bistå umiddelbart.

Sjekk om du har rett til BPA-tjeneste

Vi hjelper deg med informasjon og veiledning

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ved å benytte skjema godtar du våre burkervilkår