Funksjonsassistanse

Ordinært arbeid
for deg med funksjonsnedsettelser

Ordningen skal bidra til at du kan skaffe deg eller beholde ordinært arbeid hvis du har fysiske funksjonsnedsettelser. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging.
Se filmen vår om FA

Din samarbeidspartner

Av og til kan små barrierer føles veldig store, men ikke la en funksjonshemning stoppe deg! HAV er en leverandør av Funksjonsassistanse. Funksjonsassistanse er en ordning der mennesker med nedsatt funksjonsevne både velger ut og er arbeidsleder for sine egne assistenter. Som arbeidsleder, avgjør du selv når og hva du trenger assistanse til. En funksjonsassistent kan blant annet bidra med praktisk hjelp til gjøremål som av og påkledning, lesing, skriving, kjøring, bæring, kopiering, bistand i lunsjen eller delta på reiser i forbindelse med jobb. Assistenten din har taushetsplikt, så informasjon du ikke vil skal deles med andre blir mellom dere.

Vi i HAV vil være samarbeidspartneren din, innrette oss etter dine ønsker og behov, og vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet 365 dager i året. Funksjonsassistanse er en ordning for mennesker med funksjonsnedsettelse som ønsker å delta aktivt i ordinært arbeidsliv.  HAV bistår deg hele veien og sørger for at du får den bistanden du behøver. HAV funksjonsassistanse, et hav av muligheter.»
Funksjonsassistanse

Arbeidslivet

Hvem og hva

Du kan få funksjonsassistanse hvis du er yrkesaktiv, har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn, og har behov for bistand for å kunne være i jobb.

Ordningen dekker lønnsutgifter til en assistent som kan bidra med praktisk hjelp til gjøremål som av- og påkledning, i lunsjen, kopiering, på tjenestereise med mer.

Mulig tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler må være klarlagt før behovet for funksjonsassistent kan bli vurdert. NAV utbetaler tilskuddet til HAV Funksjonsassistanse.

Families

Sed quam elementum rutrum gravida id non quam tincidunt. Tortor sed amet aenean ultrices sollicitudin est vitae.

Dictum elit pharetra purus ut magna vitae lacus proin. Sit aliquam amet tellus ut.
“I love how simple the online interface is to get all the basic things done.”
Kelly Brimbore, Newcastle

Couples

Sed quam elementum rutrum gravida id non quam tincidunt. Tortor sed amet aenean ultrices sollicitudin est vitae.

Dictum elit pharetra purus ut magna vitae lacus proin. Sit aliquam amet tellus ut.
“I love how simple the online interface is to get all the basic things done.”
Kelly Brimbore, Newcastle
Hvordan søker du?

Varighet og omfang

NAV innvilger funksjonsassistanse og dekker lønnsutgiftene til assistenten for ett år av gangen. Antall timer vurderes individuelt.

Du søker NAV for funksjonsassistanse.
Se link under for mer informasjon hos NAV.

Kontakt gjerne oss i HAV for mer informasjon!