Private tjenester

tilpasset ditt behov
Vi i 2Care tilbyr private tjenester etter ditt ønske og behov. I tillegg til å være en del av fritt brukervalg på kommunale hjemmetjenester i Oslo har vi mange års erfaring på levering av private tjenester i området . Oppdragene blir skreddersydd og tilpasset dine ønsker og behov.

Du vil få en fast person som kommer til faste avtalte tider. Du kan også kjøpe tilleggstjenester til kommunale vedtak der du eksempelvis ønsker utvidet tid til dusj, støvtørking eller renhold. Ønsker du å tegne en åpen kontrakt der vi kan hjelpe deg med enkeltoppdrag som følge til frisør eller lege er dette også  mulig. Ta kontakt og vi kommer gjerne på et uforpliktende hjemmebesøk.
Private tjenester

Følgetjenester

Trenger du hjelp til å komme deg til for eksempel  lege, frisør eller tannpleier ?Hadde det være godt å ta en tur på butikken med litt hjelp? Eller bare en tur til natur eller museer? Vi kan gjøre deg uavhengig slik at du slipper å spørre familie og venner om hjelp til stadighet.

Det å komme seg fra A til B er ikke alltid like lett. Vi har mulighet til å få deg dit du vil, når du vil. Ikke alle har familie eller venner som har anledning til å hjelpe med dette og vi i 2Care kan bistå deg med følge til der du måtte ønske.

Hvordan søker du?

Hjelp til personlig hygiene

Dersom du har behov for hjelp til personlig hygiene vil det være mest natrulig å søke om vedtak fra kommunen  om hjemmesykepleie og vi kan levere dette gjennom fritt brukervalg.  Dersom du ønsker utvidet hjelp kan du kjøpe tilleggstjenester av oss. Vi kan da være behjelpelig med alt du ikke får på ditt vedtak som for eksempel dusj daglig. Dersom du ikke får vedtak fra kommunen kan du kjøpe tjenesten fra oss.  

2Care kan hjelpe med å opprettholde god personlig hygiene i alle faser av livet.Ta kontakt med oss for et utforpliktende møte

Vi kan bistå dine pårørende

Avlastning for pårørende

Vi kan bistå dine pårørende slik at de kan senke skuldrene  og vite at du er ivaretatt når de ikke kan være tilstede.

Du kan kjøpe tilleggstjenester til kommunale vedtak,  eller kjøpe private tjenester. Ønsker du mer informasjon om avlastning for pårørende kontakt 2Care på tlf eller fyll ut informasjons skjema og vi kontakter deg. Vi kommer gjerne på et uforpliktende hjemmebesøk.

Omsorg og pleie ved

livets slutt

Livets sluttfase skal være verdig og trygg. Ønsker du å tilbringe denne fasen i hjemmet, kan vi bistå med å gjøre dette lettere for både deg og dine.

Mange mennesker ønsker å være hjemme helt til livets slutt. Vårt helsepersonell kan gjøre den siste tiden av livet så god og trygg som mulig.Våre medarbeidere kan gi deg den pleie og omsorg du behøver i ditt eget hjem. Sammen med andre instanser, blant annet legen din, gir vi deg den behandling og pleie som du har behov for. 2Care gir omsorg og kvalitet i det livet som gjenstår.

Private tjenester

Hva koster det?

• Omsorgstjenester 525 kr. pr.time
• Sykepleietjenester/fysioterapi 645 kr. pr. time

Ta kontakt med oss, så kommer vi på et uforpliktende hjemmebesøk. Livskvalitet og livsglede er noe av det viktigste å opprettholde i en omsorgssituasjon.

Hjelp til å ha det trygt og stabilt hjemme er godt anvendte ressurser. La oss hjelpe deg.

Vi har fokus på hva som er viktig for deg og ønsker å levere  tjenester hvor vi legger til rette for brukermedvirkning og at du mestrer din egen hverdag. Vi har mulighet til å bistå deg 24 timer i døgnet, året rundt.